Slavnostní otevření pozorovatelny

Rádi bychom Vás pozvali na slavnostní otevření pozorovatelny, které se koná 13.–14.6. 2020 (v sobotu 9–18 h, v neděli 9–16 h). Tato akce se koná pod záštitou náměstka hejtmana Pardubického kraje p. Michala Kortyše.

Malé muzeum ČSLA

Military klub Ostřešany, z.s.  objekt rekonstruuje a zpřístupňuje veřejnosti od roku 2015.

Pozorovací objekt konstrukce typické pro 60. léta byl vybudován roku 1964 (datum betonáže 24.4. 1964) na úpatí Mikulovického kopce, v přibližné nadmořské výšce 276 metrů.

Jedná se o železobetonovou monolitickou stavbu o konstantní síle stěn 25 cm solidního betonu armovaného 10 mm ocelovými pruty. Můžeme zde vysledovat řadu typizovaných prvků. Jako příklad lze uvést vstup do objektu, který  je vyřešen svislým průlezem a uzavřeným klasickým ocelovým poklopem (síla pancíře 10 mm). Po jeho odklopení se po stupačkách sestupuje do malé předsíňky, která je od hlavní místnosti pro pobyt osádky oddělena ještě pancéřovými vraty.Objekt byl mimo jiné vybaven filtroventilačním zařízením typu FVZ 55c/60.

Ventilační komínek vyúsťuje do týlové místnosti pákovým šoupátkem, opatřeným přírubou. Zajímavým fragmentem je  také anténní stožár stojící vedle pozorovatelny, z nějž do hlavní místnosti vede elektrický kabel k radiostanici. Celkově je vnitřní výstroj objektu nepříliš zastaralá, údržba zřejmě probíhala až do 80. let.

 

Hermeticky utěsnitelným průlezem, a pak nahoru po stupačkách, se vstupuje do pozorovací místnosti. Ta je vybavena osvětlením, elektrickou zásuvkou a kovovou sklápěcí židlí. Pozorovatel odtud mohl šesti průzory sledovat situaci nad letištěm a celými Pardubicemi a okolím. Vlastní průzor je stupňovitě modelován v betonu a interiér objektu je od okolní atmosféry oddělen skleněnou vložkou, s možností zmenšit pozorovací štěrbinu pomocí plechové vložky. V době míru byl celý průzor chráněn dřevěnou okenicí.

Posádku tvořili tři lidé ( velitel, pozorovatel a radista ). V případě konfliktu byla posádka doplněna pěti vojáky, kteří objekt bránili zvenku.

Objekt spadal do teritoriální hlásné sítě (TRSH) na Pardubicku. Zde sestavu tvořily čtyři pozorovací objekty a jeden hlavní velitelský CO kryt.

  • CO kryt na zámku v Pardubicích – velící středisko pozorovatelen na Pardubicku.

  • Pozorovatelna na úpatí Mikulovického kopce (krycí jméno Ivana)

  • Pozorovatelna na úpatí Kunětické Hory (krycí jméno Vlastislav)

  • Pozorovatelna na malém kopečku v blízkosti obce Lány na Důlku (krycí jméno Blahoslav)

  • Polní pozorovatelna a objekt UŽ-6 (krycí jméno Zikmund 6)

kudy-z-nudy-logo.png

©2019 MK Ostřešany